Elektroniskā pieteikšanās

* - obligātais lauks

Filiāle *
Līmenis *
Programma *
Nodaļa *
Valoda *
Uzvārds *
Vārds *
Personas kods
Dzimums
Dzimšanas datums
Pase No

Derīguma termiņš
Pilsonība
E-pasts *
Tālrunis
Deklarētā dzīvesvieta
Kontaktadrese (ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas)
Pilsēta
Pilsēta
Valsts
Valsts
Pasta indekss
Pasta indekss

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
Izlaiduma gads
Bakalaura izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
Izlaiduma gads
Maģistra izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
Izlaiduma gads

Ir pievienoti šādi dokumenti

Maksimālais augšupielādes lielums: 8 MB katru failu

Pases kopija
Vidējās izglītības dokumenta kopija
Vidējās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksts) kopija
Vidējās izglītības Centralizēto eksāmenu sertifikatu kopijas
Vidējās izglītības Centralizēto eksāmenu sertifikatu kopijas
Vidējās izglītības Centralizēto eksāmenu sertifikatu kopijas
Izziņas kopija par deklarēto dzīvesvietu
Dokumentu kopija par uzvārda/vārda maiņu
Kvīts kopija par dokumentu noformēšanu
Kvīts kopija par pirmo apmācības semestri

Ar pabeigto/nepabeigto augstāko izglītību:

Akadēmiskās izziņas/diploma kopija
Diploma par augstāko izglītību pielikuma kopija

Informāciju par Baltijas Starptautisko akadēmiju ieguvu: